Tin cậy

School Planner

manuelivanmtz
5.12MB
Tải về
Tải về 5k - 25k
Phiên bản 3.13.12 1 tuần trước

Mô tả của School Planner

School Planner is a handy app for students of all ages that was designed to help you organize your career as a student and have everything under control. Whether you are attending elementary school, high school or college, this is the app for you!

Writing down homework, assignments, exams and reminders is simple and fast and daily notifications will help you never forget anything. The built-in calendar is highly optimized for the needs of students and allows you to manage your events and activities more easily.

Keep your timetable and daily schedule always at hand and plan your studies accordingly. The timetable is highly customizable: you can assign different colors to each subject and view events saved in the calendar.

Manage your grades and subjects and stay up to date on your progress thanks to the automatic calculation of average.

Record your lectures and organize them automatically.

Save your teachers’ contact info and organize their phone numbers, office hours and email addresses.

Sync your agendas with all your devices and back up your data on Google Drive.

The beautiful and modern design, inspired by Google’s Material Design, makes the user experience intuitive and rewarding in its every aspect.

KEY FEATURES

- Simple, fast and intuitive

- Agenda for homework, exams, reminders

- Timetable

- Calendar

- Beautiful, colorful themes

- Backup on Google Drive

- Notifications for assignments, tests, reminders

- Management of grades, marks, subjects

- Record your lectures

Trường Planner là một ứng dụng tiện dụng dành cho sinh viên ở mọi lứa tuổi được thiết kế để giúp bạn tổ chức nghề nghiệp của bạn là một sinh viên và có mọi thứ trong tầm kiểm soát. Cho dù bạn đang đi học tiểu học, trung học hoặc đại học, đây là ứng dụng dành cho bạn!

Viết xuống bài tập về nhà, bài tập, các kỳ thi và nhắc nhở rất đơn giản và nhanh chóng và thông báo hàng ngày sẽ giúp bạn không bao giờ quên bất cứ điều gì. Việc xây dựng trong lịch được đánh giá cao được tối ưu hóa cho các nhu cầu của học sinh và cho phép bạn quản lý các sự kiện và hoạt động của bạn dễ dàng hơn.

Giữ thời gian biểu của bạn và lịch trình hàng ngày luôn trong tầm tay và có kế hoạch học tập của bạn cho phù hợp. Thời gian biểu là tùy biến cao: bạn có thể gán màu sắc khác nhau cho mỗi sự kiện chủ đề và xem lưu trong lịch.

Quản lý lớp và các đối tượng của bạn và luôn được cập nhật về tiến độ nhờ bạn để tính toán tự động của trung bình.

Ghi lại các bài giảng và tổ chức một cách tự động.

Lưu thông tin liên hệ của giáo viên và tổ chức số điện thoại của họ, giờ làm việc và địa chỉ email.

Đồng bộ hóa chương trình nghị sự của bạn với tất cả các thiết bị của bạn và sao lưu dữ liệu của bạn trên Google Drive.

Đẹp và thiết kế hiện đại, lấy cảm hứng từ thiết kế Chất liệu của Google, làm cho kinh nghiệm người dùng trực quan và bổ ích trong khía cạnh mỗi mình.

Các đặc điểm chính

- Đơn giản, nhanh chóng và trực quan

- Chương trình cho bài tập về nhà, các kỳ thi, nhắc nhở

- Thời gian biểu

- Lịch

- Đẹp, chủ đề đầy màu sắc

- Sao lưu trên Google Drive

- Thông báo cho các bài tập, kiểm tra, nhắc nhở

- Quản lý lớp, nhãn hiệu, đối tượng

- Ghi lại các bài giảng của bạn

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho School Planner

4.65
17
5
13
4
2
3
2
2
0
1
0

Đánh giá School Planner

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên School Planner, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng manuelivanmtz
Cửa hàng manuelivanmtz 4.11k 1.08M

Thông tin APK về School Planner

Phiên bản APK 3.13.12
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)


Tải về School Planner APK
Tải về